Mówi się, że we współczesnym świecie informacja stanowi najcenniejszą wartość. Dowodem na to może być szybkie tempo rozwoju branży IT (infotechnologii, technologii informacyjnej). Głównym zagadnieniem, którym zajmuje się infotechnologia jest przetwarzanie informacji. Łączy ona w sobie działania wypracowane na gruncie informatyki i telekomunikacji.

Wiąże się również z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Narzędziami, którymi się posługuje są głównie technologie służące do zbierania, przetwarzania, przesyłania, przechowywania, zabezpieczania i prezentowania informacji. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest segregowanie, analizowania i przetwarzanie sporych ilości informacji, korzysta się z rozwiązań wypracowanych na gruncie infotechnologii.

W branży IT chodzi również o integrowanie wiedzy dotyczącej całej dziedziny informatycznej, a także wzbogacenie jej o nowe informacje, pochodzące z innych dyscyplin, takich jak nowe media czy telekomunikacja.

W ostatnich latach nastąpił zdecydowany rozkwit tej branży, a praca w dziale IT uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych, a co za tym idzie i dochodowych.