Dzięki nowym technologiom nie tylko przeorganizowano pracę na wielu stanowiskach, ale wręcz powstało sporo nowych branży, a tym samym nie znanych wcześniej profesji. Jednym z takich miejsc niewątpliwie jest call center. Rozwój telemarketingu nastąpił wraz z rozwojem teletechniki oraz technologii VoIP. Najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystuje się chociażby w prowadzeniu automatycznych kampanii. Możliwe stało się również kolejkowanie połączeń. Dzięki stworzeniu specjalnych paneli dla superwizorów konsultanci nie muszą nawet znajdować się w tym samym budynku.